Obec Trenčianske Mitice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Trenčianske Mitice
Adresa: Trenčianske Mitice
Mesto: Trenčianske Mitice
PSČ: 91322
IČO: 00312096
DIČ: 2021080061
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity MŠ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Procurio 07/2024
uvo 20240411090011.04.2024
09:00