Obec Senné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Senné
Adresa: Senné
Mesto: Senné
PSČ: 99101
IČO: 00319546
DIČ: 2021243235
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Senné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024
uvo 20240201140001.02.2024
14:00