Obec Tomášikovo

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Tomášikovo
Adresa: Hlavná
Mesto: Tomášikovo
PSČ: 92504
IČO: 00306223
DIČ: 2021197255
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124237
eks 20211210143010.12.2021
14:30
Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou
03042024
uvo 20240416090016.04.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
04042401
uvo 20240418090018.04.2024
09:00
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
25042402
uvo 20240514092014.05.2024
09:20