Obec Zákamenné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Zákamenné
Adresa: Námestie J. Vojtaššáka
Mesto: Zákamenné
PSČ: 02956
IČO: 00315001
DIČ: 2020573984
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Technické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237284
eks 20230726100026.07.2023
10:00
Technické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237862
eks 20230803100003.08.2023
10:00
Rozšírenie kapacít materskej školy v Zákamennom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Zakamenne VO_01_2024
uvo 20240229110029.02.2024
11:00