Obec Hosťová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Hosťová
Adresa: Hosťová
Mesto: Hosťová
PSČ: 95102
IČO: 00656143
DIČ: 2021269756
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie a prístavby priestorov v obci Hosťová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
052024
uvo 20240610080010.06.2024
08:00