Obec Rudňany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Rudňany
Adresa: Rudňany
Mesto: Rudňany
PSČ: 05323
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
IBV PIARG, Rudňany
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2162
uvo 20240426090026.04.2024
09:00
Rekonštrukcia Základnej školy za účelom odstránenia dvojzmennej prevádzky 1
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2188
uvo 20240716090016.07.2024
09:00