Obec Brodské

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Brodské
Adresa: Školská
Mesto: Brodské
PSČ: 90885
IČO: 00309451
DIČ: 2021065695
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup elektrickej energie pre obec Brodské na obdobie 04 2024 - 06 2026
Zákazka s nízkou hodnotou
2024 01
uvo 20240223090023.02.2024
09:00