Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad
Adresa: Kukučínova
Mesto: Poprad
PSČ: 058 01
IČO: 00891541
DIČ: 2020654009
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Debarierizácia SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
ID-1636
uvo 20240422090022.04.2024
09:00