Obec Nesluša

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Nesluša
Adresa: Nesluša
Mesto: Nesluša
PSČ: 02341
IČO: 00314137
DIČ: 2020553139
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Denný stacionár v Nesluši -rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti stavebné úpravy jestvujúcich priestorov polyfunkčnej budovy s.č.1027
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/VO1/EVMI
uvo 20240418120018.04.2024
12:00