Obec Rumanová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Rumanová
Adresa: Rumanová
Mesto: Rumanová
PSČ: 95137
IČO: 00308412
DIČ: 2021102897
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Prístavba triedy a zázemia MŠ k pôvodnej ZŠ a MŠ Rumanová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO-SP-Rumanová_30.1.2024
uvo 20240227140027.02.2024
14:00