Mesto Rožňava

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Rožňava
Adresa: Šafárikova
Mesto: Rožňava
PSČ: 04801
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201195
eks 20200124092124.01.2020
09:21
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201899
eks 20200206093906.02.2020
09:39
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204371
eks 20200306084506.03.2020
08:45
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205776
eks 20200323123323.03.2020
12:33
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015208
eks 20200713081913.07.2020
08:19
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017828
eks 20200803135203.08.2020
13:52
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019450
eks 20200818090218.08.2020
09:02
Školské potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020118
eks 20200824123424.08.2020
12:34
Kancelárske potreby, Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021765
eks 20200911112211.09.2020
11:22
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026815
eks 20201026133826.10.2020
13:38
Plastový kontajner 1100 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030120
eks 20201123083023.11.2020
08:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211767
eks 20210209160509.02.2021
16:05
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215486
eks 20210326093726.03.2021
09:37
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219975
eks 20210521092521.05.2021
09:25
Didaktické pomôcky polytechnických učební
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114623
eks 20210709100009.07.2021
10:00
Interiérové vybavenie odborných učební ZŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114279
eks 20210709131209.07.2021
13:12
IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115792
eks 20210723131523.07.2021
13:15
Interiérové vybavenie pre MŠ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116981
eks 20210806104506.08.2021
10:45
Vybavenie výdajne stravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116976
eks 20210806130006.08.2021
13:00
Zariadenie pre materskú školu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116968
eks 20210806133006.08.2021
13:30
Kancelárske potreby, Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119754
eks 20211006151406.10.2021
15:14
Didaktické pomôcky biologickej učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119935
eks 20211013130013.10.2021
13:00
IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119932
eks 20211013130013.10.2021
13:00
Školské potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120876
eks 20211021100021.10.2021
10:00
IKT zariadenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120613
eks 20211025100025.10.2021
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120881
eks 20211027130027.10.2021
13:00
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a nájom 120 L nádob na biologicky rozložiteľný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123484
eks 20211213083013.12.2021
08:30
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221484
eks 20220303091403.03.2022
09:14
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221157
eks 20220307100007.03.2022
10:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223537
eks 20220425125125.04.2022
12:51
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224863
eks 20220523082423.05.2022
08:24
Kancelárske potreby, Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225730
eks 20220603130203.06.2022
13:02
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226441
eks 20220622134122.06.2022
13:41
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232690
eks 20230417084417.04.2023
08:44
Kancelárske potreby, Kancelársky papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234380
eks 20230530093030.05.2023
09:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235736
eks 20230616101416.06.2023
10:14
Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení – výťahov
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024
uvo 20240122090022.01.2024
09:00
Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Rožňava/2024
uvo 20240205090005.02.2024
09:00
Interaktívny dotykový displej
Zákazka s nízkou hodnotou
11/2024
uvo 20240213080013.02.2024
08:00
Stavebný dozor - Obnova bytového domu
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024
uvo 20240220080020.02.2024
08:00
Kancelársky papier alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242385
eks 20240412090012.04.2024
09:00
Inkluzívne detské ihrisko
Zákazka s nízkou hodnotou
20/2024
uvo 20240524080024.05.2024
08:00
Dopravné značky
Zákazka s nízkou hodnotou
21/2024
uvo 20240603080003.06.2024
08:00
Parkovacie automaty
Zákazka s nízkou hodnotou
23/2024
uvo 20240610080010.06.2024
08:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244579
eks 20240614125914.06.2024
12:59
PC zostavy
Zákazka s nízkou hodnotou
27/2024
uvo 20240628080028.06.2024
08:00