Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredoslovenská distribučná, a.s.
Adresa: Pri Rajčianke
Mesto: Žilina
PSČ: 01047
IČO: 36442151
DIČ: 2022187453
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Výkonové transformátory VVN
Rokovacie konanie so zverejnením
VO2023/005
uvo - - -
Názov Zdroj Ponuky do
Výkonový transformátor 50 MVA - TR Košúty
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO2024/003
uvo 20240523150023.05.2024
15:00