Obec Jaslovské Bohunice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Jaslovské Bohunice
Adresa: Námestie sv. Michala
Mesto: Jaslovské Bohunice
PSČ: 91930
IČO: 00312614
DIČ: 2021133796
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Podpora triedeného zberu odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206747
eks 20200409120009.04.2020
12:00
Služby súvisiace so zberom a likvidáciou odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025779
eks 20201021130021.10.2020
13:00
Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028552
eks 20201112130012.11.2020
13:00
Dodávka gastrotechnológie do materskej školy v Jaslovských Bohuniciach
Zákazka s nízkou hodnotou
PM/178/JB
uvo 20240304120004.03.2024
12:00