Obec Horný Vadičov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Horný Vadičov
Adresa: Horný Vadičov 160
Mesto: Horný Vadičov
PSČ: 02345
IČO: 00314030
DIČ: 2020553029
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zvýšenie kapacít Materskej školy v Hornom Vadičove
Zákazka s nízkou hodnotou
IUR000004
uvo 20240408100008.04.2024
10:00
Zvýšenie kapacít Materskej školy v Hornom Vadičove
Zákazka s nízkou hodnotou
IUR000011
uvo 20240503100003.05.2024
10:00