Mesto Liptovský Hrádok

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Liptovský Hrádok
Adresa: Hviezdoslavova
Mesto: Liptovský Hrádok
PSČ: 03301
IČO: 00315494
DIČ: 2021031122
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
LH01/2024
uvo 20240220090020.02.2024
09:00
Stavebné úpravy a prístavba MŠ Hradná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1
uvo 20240223090023.02.2024
09:00
Stavebný dozor pre stavbu – Mestská plaváreň v Liptovskom Hrádku
Zákazka s nízkou hodnotou
R2024-011055
uvo 20240614100014.06.2024
10:00