Obec Spišské Hanušovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Spišské Hanušovce
Adresa: Spišské Hanušovce
Mesto: Spišské Hanušovce
PSČ: 05904
IČO: 00326551
DIČ: 2020697294
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
2x16 b.j. nájomné byty blok „A“ a „B“ + technická vybavenosť v obci Spišské Hanušovce – blok „A“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
008/SH/2024
uvo 20240221140021.02.2024
14:00