Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Adresa: Rastislavova
Mesto: Košice - mestská časť Juh
PSČ: 04253
IČO: 35562340
DIČ: 2021871808
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Spotrebný materiál pre prípravu 68Ga a 177Lu označených rádiofarmák
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7/2024
uvo 20240726100026.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027859
eks 20201106095006.11.2020
09:50
Darčekové poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030016
eks 20201120100020.11.2020
10:00
Darčekové poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123932
eks 20211207120007.12.2021
12:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124442
eks 20211215100015.12.2021
10:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124990
eks 20211228090028.12.2021
09:00
Darčekové poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214718
eks 20221202100002.12.2022
10:00
Darčekové poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312897
eks 20231120100020.11.2023
10:00
68Ge/68Ga rádionuklidový generátor
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
31/2023
uvo 20240220100020.02.2024
10:00
Kit pre prípravu injekcie nanokoloidu ľudského sérového albumínu označeného technéciom (99mTc) s veľkosťou častíc väčšou ako 100 nm (minimálne 80% častíc)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
29/2023
uvo 20240513100013.05.2024
10:00
Kontrastné látky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6/2024
uvo 20240522100022.05.2024
10:00