Obec Zuberec

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Zuberec
Adresa: Hlavná
Mesto: Zuberec
PSČ: 02732
IČO: 00315036
DIČ: 2020561917
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116616
eks 20210805113005.08.2021
11:30
Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228371
eks 20220816100016.08.2022
10:00
Technologické vybavenie zberného dvora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210073
eks 20220930150030.09.2022
15:00
Vodovod a kanalizácia v obci Zuberec – Ulica Novozáhradná a Ulica Novozáhradná II.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
497407
uvo 20240305090005.03.2024
09:00
Stavebné úpravy a prístavba materskej školy v obci Zuberec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
498580
uvo 20240321090021.03.2024
09:00
Výber zhotoviteľa stavby „Stavebné úpravy a prístavba materskej školy, Zuberec“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
505303
uvo 20240530090030.05.2024
09:00