Obec Sihelné

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Sihelné
Adresa: Sihelné
Mesto: Sihelné
PSČ: 02946
IČO: 00314862
DIČ: 2020571773
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Triedený zber komunálnych odpadov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234168
eks 20230519100019.05.2023
10:00
Spoločenské priestory a šatne OŠK Sihelné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
5/R/2024
uvo 20240220100020.02.2024
10:00