Slovenská pošta, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská pošta, a.s.
Adresa: Partizánska cesta
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97599
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
DODÁVKA NABÍJACÍCH STANÍC PRE NABÍJANIE VOZIDIEL S ELEKTRICKÝM POHONOM VRÁTANE ZABEZPEČENIA AUTORIZOVANÉHO ZÁRUČNÉHO SERVISU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
008/VS/2024
uvo 20240819100019.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
TABELAČNÝ A XEROGRAFICKÝ PAPIER PRE POTREBY POSTSERVIS MAIL & PACK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
001/VS/2024
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Obstaranie motorových vozidiel na operatívny leasing v kategórii vozidiel M1, N1
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10/VS/2023
uvo 20240214100014.02.2024
10:00
Správa dátových sietí WAN/LAN a dátovej sieťovej komunikačnej infraštruktúry
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
003/VS/2024
uvo 20240404100004.04.2024
10:00
ROVNOŠATY A PRACOVNÉ ODEVY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S. 2024 -2026
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
002/VS/2024
uvo 20240426100026.04.2024
10:00
DODÁVKA KANCELÁRSKYCH POTRIEB PRE OBDOBIE ROKOV 2024-2027
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
005/VS/2024
uvo 20240621100021.06.2024
10:00