Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica
Adresa: Československej armády
Mesto: Kremnica
PSČ:
IČO: 51958767
DIČ: 2120887527
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238011
eks 20230804100004.08.2023
10:00
Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240718120018.07.2024
12:00