Obec Chlebnice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Chlebnice
Adresa: Chlebnice
Mesto: Chlebnice
PSČ: 02755
IČO: 00314510
DIČ: 2020561653
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rozšírenie kapacít materskej školy v Chlebniciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
04072024
uvo 20240726100026.07.2024
10:00
Neboli nájdené žiadne záznamy.