Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Adresa: Štúrova
Mesto: Brezno
PSČ: 977 18
IČO: 00160547
DIČ: 2021222962
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Rekonštrukcia kotolne Gymnázium Brezno
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO - 00285
uvo 20240805090005.08.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209773
eks 20200529171429.05.2020
17:14
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219053
eks 20210531125131.05.2021
12:51
Stravné lístky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224744
eks 20220526120726.05.2022
12:07
Vypracovanie a dodanie PD na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby, inžinierska činnosť a autorský dozor pre projekt debarierizácie Gymnázia Jána Chalupku v Brezne– Výzva č. 3
Dynamický nákupný systém

web 20240617100017.06.2024
10:00