Obec Nýrovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Nýrovce
Adresa: Nýrovce 53
Mesto: Nýrovce
PSČ: 93567
IČO: 00307327
DIČ: 2021023653
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
MODERNIZÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI NÝROVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240726123026.07.2024
12:30
Názov Zdroj Ponuky do
Technologické vybavenie na čistenie, údržbu zelene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204910
eks 20200313143013.03.2020
14:30