Obec Nová Ves nad Žitavou

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Nová Ves nad Žitavou
Adresa: Nová Ves nad Žitavou
Mesto: Nová Ves nad Žitavou
PSČ: 95151
IČO: 00308331
DIČ: 2021056631
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
ROZŠÍRENIE KAPACITY DRUŽINY FORMOU PRÍSTAVBY PRIESTOROV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240729083029.07.2024
08:30
Neboli nájdené žiadne záznamy.