Obec Keť

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Keť
Adresa:
Mesto: Keť
PSČ: 93564
IČO: 00307190
DIČ: 2021023620
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
MODERNIZÁCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V ZASTAVANEJ ČASTI OBCE KEŤ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/PLZ01
uvo 20240724123024.07.2024
12:30
Neboli nájdené žiadne záznamy.