Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.
Adresa: Nová 308/59
Mesto: Šamorín
PSČ: 931 01
IČO: 47971592
DIČ: 2024172986
IČ DPH: SK2024172986 podľa §4
Názov Zdroj Ponuky do
Prenájom multifunkčných zariadení
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240722100022.07.2024
10:00
Sťahovacie služby a likvidácia majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a užívaní rezortu prokuratúry Slovenskej republiky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240731100031.07.2024
10:00
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne a jedlých olejov a tukov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240731100531.07.2024
10:05
Dodanie mobilných pracovísk prokurátorov a obnova hardvérového a softvérového vybavenia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240731100531.07.2024
10:05
Názov Zdroj Ponuky do
Potraviny 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240418100018.04.2024
10:00
Konsolidácia a migrácia F5 WAF infraštruktúry a ďalších služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)

ezakazky 20240604100004.06.2024
10:00