Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Lipové nám. 296/28, Modrý Kameň
Adresa: Lipové nám.
Mesto: Modrý Kameň
PSČ:
IČO: 37831780
DIČ: 2021641886
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
280620024
uvo 20240709100009.07.2024
10:00