Obec Ruská Nová Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Ruská Nová Ves
Adresa: Ruská Nová Ves
Mesto: Ruská Nová Ves
PSČ: 08005
IČO: 00327727
DIČ: 2021225701
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eBIZ - 13/2024
uvo 20240724090024.07.2024
09:00
Neboli nájdené žiadne záznamy.