Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Adresa: Duklianska
Mesto: Prešov
PSČ: 080 04
IČO: 00161845
DIČ: 2021240551
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010605
eks 20200529090029.05.2020
09:00
Vybavenie učební - nábytok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015152
eks 20200709144509.07.2020
14:45
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219233
eks 20210513103013.05.2021
10:30
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225717
eks 20220607130607.06.2022
13:06
Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
OvZP-2024-ID1385-Debarierizácia-stavba-SPŠS PO
uvo 20240212090012.02.2024
09:00