Obec Poráč

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Poráč
Adresa: Poráč
Mesto: Poráč
PSČ: 05323
IČO: 00329509
DIČ: 2020717831
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kanalizácia obec Poráč - II.etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
202401
uvo 20240205080005.02.2024
08:00