Mesto Turany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Turany
Adresa: Osloboditeľov
Mesto: Turany
PSČ: 03853
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
MULTICAR M26 Long, 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014474
eks 20200708130008.07.2020
13:00
Čistiace prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016147
eks 20200724100024.07.2020
10:00
MULTICAR M26 Long, 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018242
eks 20200807120007.08.2020
12:00
Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032408
eks 20201214120014.12.2020
12:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202196
eks 20210118100018.01.2021
10:00
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218274
eks 20210510130010.05.2021
13:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219028
eks 20210519130019.05.2021
13:00
Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho, objemného, ostatného a nebezpečného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110412
eks 20210607130007.06.2021
13:00
Zametací, umývací a čistiaci stroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116431
eks 20210802110002.08.2021
11:00
Zametací, umývací a čistiaci stroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117198
eks 20210830083030.08.2021
08:30
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125060
eks 20211228140028.12.2021
14:00
Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240328120028.03.2024
12:00