Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice
Adresa: Hviezdoslavova
Mesto: Ludanice
PSČ:
IČO: 37860704
DIČ: 2021608160
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217816
eks 20210427090027.04.2021
09:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0701/2024
uvo 20240202110002.02.2024
11:00