Základná škola s materskou školou, Dubovany 177

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Dubovany 177
Adresa:
Mesto: Dubovany
PSČ:
IČO: 37984756
DIČ: 2021924872
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112213
eks 20210616093016.06.2021
09:30
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0601/2024
uvo 20240201100001.02.2024
10:00