Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
Adresa: Školská
Mesto: Veľké Ripňany
PSČ: 95607
IČO: 37860593
DIČ: 2021606708
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
zemný plyn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219442
eks 20210519130019.05.2021
13:00
elektrická enegia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110708
eks 20210528100028.05.2021
10:00
Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou
0301/2024
uvo 20240130100030.01.2024
10:00