Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
Adresa: Lučenecká
Mesto: Zvolen
PSČ:
IČO: 37956469
DIČ: 2021881081
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup profesionálnej výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030141
eks 20201120150020.11.2020
15:00
Zabezpečenie dodávky potravín pre Strednú odbornú školu drevársku, Zvolen.
Zákazka s nízkou hodnotou
ID5829
uvo 20240129090029.01.2024
09:00