Obec Veľké Uherce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Veľké Uherce
Adresa:
Mesto: Veľké Uherce
PSČ: 95841
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206264
eks 20200403122103.04.2020
12:21
Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou
0101/2024
uvo 20240123100023.01.2024
10:00