Obec Slivník

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Slivník
Adresa: Hlavná
Mesto: Slivník
PSČ: 07612
IČO: 00331911
DIČ: 2020773568
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Slivník - kanalizácia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
HUR000069
uvo 20240206100006.02.2024
10:00