Mesto Turčianske Teplice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Turčianske Teplice
Adresa: Partizánska
Mesto: Turčianske Teplice
PSČ: 03901
IČO: 00317004
DIČ: 2020595093
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201207
eks 20200123120023.01.2020
12:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201548
eks 20200128170028.01.2020
17:00
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211245
eks 20210201110001.02.2021
11:00
Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211673
eks 20210208100008.02.2021
10:00
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta obstarávateľa na rok 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121761
eks 20211118113018.11.2021
11:30
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022326
eks 20220125140025.01.2022
14:00
Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022828
eks 20220208130008.02.2022
13:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221707
eks 20220309142009.03.2022
14:20
NOVÉ nákladné vozidlo pre zber a prepravu odpadu s lisom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225317
eks 20220610105010.06.2022
10:50
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023351
eks 20230125110025.01.2023
11:00
Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023744
eks 20230209120009.02.2023
12:00
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta obstarávateľa na jeden rok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235274
eks 20230620110020.06.2023
11:00
Združená dodávka elektrickej energie do objektov objednávateľa na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237162
eks 20230719110019.07.2023
11:00
Časopis /mesačník/ - polygrafické služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024114
eks 20240115100015.01.2024
10:00
Kancelársky, kopírovací a grafický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241030
eks 20240221103021.02.2024
10:30
Prenájom nebytových priestorov vo výlučnom vlastníctve mesta Turčianske Teplice, zapísaných na LV 1721, nachádzajúcich sa v kat. území Turčianske Teplice, parc. č. C-KN 414/1, na Ul. partizánska č. 418 (objekt služieb), a to nebytový priestor o výmere 19,6 m2
Obchodná verejná súťaž

web 20240319130019.03.2024
13:00
Prenájom nebytových priestorov vo výlučnom vlastníctve mesta Turčianske Teplice, nachádzajúcich sa v prístavbe za sálou kultúrneho domu, na parcele C-KN 1 v kat. území Turčianske Teplice, zapísané na LV č. 1721, a to nebytový priestor o výmere 12,5 m2
Obchodná verejná súťaž

web 20240320110020.03.2024
11:00
Odpredaj pozemku pod garáž, ul. Jozefa Lettricha
Obchodná verejná súťaž

web 20240515110015.05.2024
11:00
Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby - Revitalizácia a modernizácia kúpaliska Vieska
Zákazka s nízkou hodnotou
1/2024
uvo 20240704140004.07.2024
14:00