Obec Černík

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Černík
Adresa: Černík
Mesto: Černík
PSČ: 94105
IČO: 00308846
DIČ: 2021059326
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNÝCH BUDOV V ČERNÍKU, SO.01 OBECNÝ ÚRAD
Zákazka s nízkou hodnotou
00308846
uvo 20240213100013.02.2024
10:00