Obec Pata

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Pata
Adresa: Hlohovecká
Mesto: Pata
PSČ: 92553
IČO: 00306126
DIČ: 2021000905
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032194
eks 20201208100008.12.2020
10:00
Oplotenie areálu MŠ Pata
Zákazka s nízkou hodnotou
20240129_01
uvo 20240212100012.02.2024
10:00
Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
P001/2024
uvo 20240222100022.02.2024
10:00