Obec Plaveč

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Plaveč
Adresa: Hviezoslavova
Mesto: Plaveč
PSČ: 06544
IČO: 00330116
DIČ: 2020698768
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Zberný dvor – technológie - Kolesový traktor s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119756
eks 20211020100020.10.2021
10:00
Zberný dvor – technológie - Drvič stavebného odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119757
eks 20211020120020.10.2021
12:00
Zberný dvor – technológie - Oceľová váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119758
eks 20211020140020.10.2021
14:00
Zberný dvor – technológie - váha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225483
eks 20220613140013.06.2022
14:00
„Nájomný bytový dom 15 b. j.“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ObU-163/2024
uvo 20240711110011.07.2024
11:00