Obec Sokoľany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Sokoľany
Adresa:
Mesto: Sokoľany
PSČ: 04457
IČO: 00690741
DIČ: 2021261297
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
02/24/Sokoľany
uvo 20240408090008.04.2024
09:00