Obec Horný Hričov

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Horný Hričov
Adresa: Horný Hričov
Mesto: Horný Hričov
PSČ: 01342
IČO: 00321290
DIČ: 2020671884
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Viacúčelový športovo-oddychový areál
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
OHH_01/2024_FNPŠ
uvo 20240219100019.02.2024
10:00