Obec Vyšná Myšľa

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Vyšná Myšľa
Adresa: Hlavná
Mesto: Vyšná Myšľa
PSČ: 04415
IČO: 00324914
DIČ: 2021245149
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
"Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“_2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Procurio 04/2024
uvo 20240410090010.04.2024
09:00