Obec Očová

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Očová
Adresa: SNP
Mesto: Očová
PSČ: 96223
IČO: 00320153
DIČ: 2021339342
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
„Obstaranie prídavných zariadení do zberného dvora – projekt: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Očová“
Zákazka s nízkou hodnotou
0123
uvo 20240129070029.01.2024
07:00
Rozšírenie kapacity Materskej školy v obci Očová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/OC8ER
uvo 20240704110004.07.2024
11:00