Psychiatrická liečebňa Sučany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Psychiatrická liečebňa Sučany
Adresa: Hradiská
Mesto: Sučany
PSČ: 03852
IČO: 17335612
DIČ: 2020598888
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
POTRAVINY 2024 - 2025
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
01/2024/PLS/VS/SC
uvo 20240712100012.07.2024
10:00
LIEKY A LIEČIVÁ 2024 - 2025
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024/PLS/ZnH/SC
uvo 20240712100012.07.2024
10:00