Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-VPP-269-21 Kamerový systém pre plniacu stanicu CNG Martin
Výzva na predkladanie ponúk
spp 09.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
Zateplenie stavebných konštrukcií striech - Hyza
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
09:30
HYZA a.s., Odbojárov 2279/39, 955 92 Topoľčany
IG-OVS-337-21 Projekčné a inžinierske služby pre projekt výstavby H2 plniacej stanice
Obchodná verejná súťaž
spp 24.01.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
VI-OVS-280-21 Kuriérske služby doručovania v elektronickej forme
Obchodná verejná súťaž
spp 24.01.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 – Autobusová zastávka pri bytových domoch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Bzovík
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.01.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Zemné a výkopové práce na plynárenských zariadeniach SPP-distribúcia, a.s. – lokalita č. 9 – Ilava, Púchov, Trenčín a lokalita č. 19 – Bytča, Čadca, Považská Bystrica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky z mailovej adresy: lucia.vanisova@spp-distribucia.sk)
Obchodná verejná súťaž
24.01.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávka stavebných materiálov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Meracie zariadenie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 25.01.2022
15:00
Tempesta s.r.o., Jána Poničana 6116/11, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves
Oprava havarovaných trolejbusov Škoda 31Tr, ev. č. 6820 a 6860
Výzva na predkladanie ponúk
31.01.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Nákup multilicencie na online právny systém Judikáty
Zákazka s nízkou hodnotou
24.01.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(Realizácia stavebných prác) Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.02.2022
14:00
Občianske združenie LIBETHA, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
Nákup potravín - mlieko a mliečne výrobky - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - vajcia - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Nákup potravín - chlieb a pečivo - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Výmena okien na západnej a južnej fasáde hlavného pavilónu objektu SOŠ Šaca
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
10:00
SOŠ Košice - Učňovská 5
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
11:00
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho v meste Piešťany - stavebno-technické úpravy
Zákazka s nízkou hodnotou
25.01.2022
11:00
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia plynovodov Partizánske – Škultétyho 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia kotolne a vykurovania obecného úradu v obci Muránska Dlhá Lúka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 28.01.2022
10:00
Obec Muránska Dlhá Lúka
Zobrazených: 1 - 25 / 662 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20