Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Inteligentné rezné nástroje pre automatizované opracovanie kompozitov a Al zliatin
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.10.2022
10:00
COMMERC SERVICE spol. s r. o., Ku Surdoku 35 , 080 01 Prešov
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
PA-OVS-233-22 Kamerový systém pre sieť plniacich staníc LCNG
Obchodná verejná súťaž
spp 10.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov spoločne. Termín obhliadky: 23.9.2022 o 11:00. Kontaktnou osobou na účely obhliadky je: Ing. František Váhovský, zamestnanec verejného obstarávateľa, email: frantisek.vahovsky8@psk.sk, tel.: 051/7081 328)
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu eurobus, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Banská Bystrica, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prešov, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti Slavia Production Systems a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.10.2022
10:00
Slavia Production Systems a.s., Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
Obstaranie poštových schránok, pokladničiek, schránok a trezorov
Verejná súťaž
12.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Echokardiografický USG systém
Verejná súťaž
10.10.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 8.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Vrútky, Judíkova 6, 038 61 Vrútky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 7.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.kopasek@minv.sk; tel:+421 961 405412)
Verejná súťaž
24.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poltár HS, výstavba objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese pozemok parcelné č. 1556/19 a 1556/20 na ul. 13. januára v Poltári. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 3.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: marek.durovka@minv.sk; tel:+421 961 605404)
Verejná súťaž
18.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 4.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054519)
Verejná súťaž
19.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka elektrickej energie - PSO122
Verejná súťaž
14.10.2022
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
Zobrazených: 1 - 25 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20