Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57865-MSS Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkov
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
09:00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
57890-MSS Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
10:00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
2253-WYS Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa vyhlášky 85/2020 ÚPV o riadení projektov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
3576-MST Nákup originálnych náhradných dielov Volkswagen pre autorizovaný servis
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z202293 Prevzatie, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu a odpadu zo zdravotnej starostlivosti z pracovísk v Banskej Bystrici
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022192 Systém pre uzáver uška ľavej predsiene
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
14:55
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022225 papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022240 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022289 Mlieko trvanlivé s obsahom tuku 1,5%
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022372 Nákup Microsoft licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
15:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022378 Nádoba na nemocničný/kontaminovaný odpad 2l, 10 l, 60 l
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
11:40
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022396 sugamadex 100 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:20
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2022306 Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
14:00
Banská Štiavnica, Banská Štiavnica, Banskobystrický, Slovenská republika
1925-WYP Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
2042-MSP Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejná súťaž
UVO 11.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
3759-WYP Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z2022141 Stravovacie karty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
10:12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022329 originálne tonery do MF zariadenia Canon i-SENSYS MF8540Cdn
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:55
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Z202292 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
16:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022218 Defibrotid
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.02.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022224 Aminokyseliny, Infúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022247 adenozín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022251 sufentanil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:45
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226 Obnova Microsoft Software Assurance a nákup nových licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022359 Dataprojektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 662 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20